Palvelut


Merum tarjoaa toimintaterapiaa Oulussa ja lähikunnissa, Lieksan alueella ja Nurmeksen alueella  koti-, koulu- ja päiväkotikäynnein asiakkaan omassa ympäristössä.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, missä ihminen on aktiivisen toimijan roolissa. Tavoitteena on saada asiakkaalle mahdollisimman merkityksellinen ja toimiva arki. Kuntoutuksen perustaksi luodaan suunnitelma yhdessä kuntoutujan kanssa. 

Toimintaterapia toteutuu KELA:n  (www.kela.fi) ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopalvelun (PPSHP) ja kuntien maksusitoumuksella