MERUM OY

Toimintaterapiasta tukea arkeen

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, missä ihminen on aktiivisen toimijan roolissa. Tavoitteena on saada asiakkaalle
mahdollisimman merkityksellinen ja toimiva arki. Kuntoutuksen perustaksi luodaan suunnitelma yhdessä
kuntoutujan kanssa.


Kotikäynteinä


Merum tarjoaa toimintaterapiaa koti-, koulu- ja päiväkotikäynnein asiakkaan omassa ympäristössä. 

Merum toimii Oulussa ja lähikunnissa. Toimintaterapeutti

Mervi Eviö-Kärkkäinen

Puhelin 050 360 2511