MERUM OY

Toimintaterapiasta tukea arkeen

Puhelin 050 360 2511

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, missä ihminen on aktiivisen toimijan roolissa. Tavoitteena on saada asiakkaalle
mahdollisimman merkityksellinen ja toimiva arki. Kuntoutuksen perustaksi luodaan suunnitelma yhdessä kuntoutujan kanssa.


Toimintaterapia Kotikäynteinä


Toimintaterapia koti-, koulu- ja päiväkotikäynnein asiakkaan omassa ympäristössä. Merum toimii Oulussa ja lähiseudulla.Toimintaterapeutit

Mervi Eviö-Kärkkäinen

Puhelin 050 360 2511


Esa Kärkkäinen

Puhelin 044 971 9909