MERUM OY

Toimintaterapiasta tukea arkeen

Puhelin 050 360 2511 

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, missä ihminen on aktiivisen toimijan roolissa. Tavoitteena on saada asiakkaalle mahdollisimman merkityksellinen ja toimiva arki. Kuntoutuksen perustaksi luodaan suunnitelma yhdessä kuntoutujan kanssa.


Toimintaterapia Kotikäynteinä


Toimintaterapia koti-, koulu- ja päiväkotikäynnein asiakkaan omassa ympäristössä. Merum toimii Oulussa ja lähiseudulla.Toimintaterapeutit

Mervi Eviö-Kärkkäinen

Puhelin 050 360 2511

Esa Kärkkäinen

Puhelin 044 971 9909

Aulikki Oksanen

Puhelin 050 4325 692